Czym są alergeny?

Alergen jest to substancja, która powoduje alergię poprzez kontakt bezpośredni lub wchłanianie.